+48 696 066 033 budamrek@wp.pl
Zaznacz stronę

Sprzedaż materiałów sypkich:

– piasek płukany 0-2 mm , 0-4 mm

– piasek rzeczny, podsypkowy, zasypowy

– pospółka drogowa, budowlana

– kruszywa kamienne, betonowe

– żwiry płukane 2-8 mm, 2-16 mm, 16-32 mm

– ziemia ogrodowa, na podniesienie terenu

 

Wynajem wraz z operatorem koparko-ładowarek, koparek, ładowarek, spycharek

 

Transport materiałów sypkich ciągnikami siodłowymi z naczepami, samochodami ciężarowymi 8×4, 8×6

 

 

Transport maszyn budowlanych naczepami niskopodwoziowymi